ГОЛОВНЕ МЕНЮ:
Календар подiй:
Червень
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Рішення 41 сесії 7 скликання від 20.12.2019р. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Білківської сільської ради на 2020-2021роки

http://uploads/file/files6513241.docx

УКРАЇНА

Білківська сільська рада

Тростянецького району, Сумської області

41 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від  20.12.2019 р.                                                                          с. Білка

Про затвердження Програми

поводження з твердими побутовими

 відходами на території Білківської

сільської ради на 2020-2021роки

 

Заслухавши інформацію сільського голови Пономаренка С.М., з метою зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище підтримки, керуючись п. п. 22 п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська рада вирішила:

1. Затвердити Програму  поводження з твердими побутовими відходами на території Білківської сільської ради на 2020-2021 роки (Додаток).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію по вирішенню соціальних, культурних питань, охорони здоров’я, спорту, навколишнього середовища.

Сільський голова                                            С. М. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток

                                                                  до рішення 41 сесії 7 скликання

                                                                  від 20.12.2019р.

П Р О Г Р А М А

поводження з твердими побутовими відходами на території

Білківської сільської ради на 2020 – 2021 роки

1.Загальні положення

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ на території Білківської сільської ради.

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2020 - 2021 роки (далі Програма) розроблена відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні». Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма, полягає у необхідності вирішення питань щодо критичної ситуації, пов’язаної з відходами – їх утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням, що характеризується подальшим розвитком екологічних загроз.

ІІ. Сучасний стан сфери поводження

з твердими побутовими відходами

Населення території Білківської сільської ради складає 2085 чол.,з них: с. Білка 1251 чол., с. Микитівка 215 чол., с. Олексине 344 чол., с. Вишневе 225 чол., с. Новоселівка – 27 чол., с. Грузьке 20 чол. Та с. Хвощова – 3 чол.  На території функціонують сільськогосподарські підприємства, об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного призначення, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та дитячий дошкільний навчальний заклад.

В громаді відсутня земельна ділянка для збору твердих побутових відходів. Схему санітарного очищення сіл не розроблено. Збирання побутових відходів проводиться не організовано, не дотримуються схеми санітарного очищення населених пунктів. Збір та вивіз сміття проводиться не контрольовано приватним транспортом населення.

Основним засобом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на стихійних звалищах, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам. Значна частина стихійних звалищ у сільських населених пунктах розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на звалища потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).

Населення приватного сектору сіл договорами на вивезення ТПВ не охоплено. Мешканці будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів самостійно на своїх садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ на полях, вздовж доріг, що значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля.

Сучасна структура системи санітарного очищення території недосконала. Недостатня взаємодія органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами державної санітарно - епідеміологічної та екологічної служб не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

ІІІ. Мета Програми

Основною метою Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2021 роки є координація дій органів усіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

ІV. Основні завдання Програми:

 • зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;
 • розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів;
 • збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;
 • впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації;
 • врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності;
 • покращення якості і розширення обсягів надання послуг;
 • впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності;
 • зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення.

VОсновні напрямки розв'язання завдань Програми

Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:

 • ліквідація несанкціонованих звалищ;
 • обрахувати кількість утворення твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях;
 • впровадження контейнерного господарства;
 • впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

VІСтроки та етапи виконання Програми

Програма реалізується в 2 етапи:

 • перший (2020 рік) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ, удосконалення системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; просвітницька робота;
 • другий (2021 рік) – забезпечення належного санітарного стану населених пунктів.

VІІ. Механізм забезпечення Програми

Виконання програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує сільська рада.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів бюджетів усіх рівнів;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІІІ. Перелік завдань і заходів Програми

Заходи Програми

Відповідальні виконавці, співвиконавці

Термін викона-ння

(рік)

Джерела фінансування

1.Розробка заходів санітарної очистки і утилізації відходів з врахуванням можливостей і сучасних технологій поводження з побутовими відходами

Сільська рада

 

 

2020

місцевий бюджет

2.Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів

Сільська рада, сільськогосподарські підприємства та організації

постійно

місцевий бюджет

3.Організація пунктів щодо закупівлі вторинної сировини від населення

Сільська рада

2020-2021

місцевий бюджет

4.Створення реєстру виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ

 

Сільська рада, сільськогосподарські підприємства та організації

2020

місцевий бюджет

5. Розроблення переліку заходів щодо зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення громади

Сільська рада

2020

-

6. Проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної, роботи щодо поводження з твердими побутовими відходами

Сільська рада

2020-2021

місцевий бюджет

7. Впровадження новітніх технологій, сучасних та ефективних засобів механізації, запровадження контейнерного господарства:

Сільська рада

 

Кошти бюджетів усіх рівнів

8. Запровадження програми щодо роздільного збору твердих побутових відходів

Сільська рада

 

2020-

2021

місцевий бюджет

ІХ. Очікувані результати впровадження Програми

Виконання програми дасть змогу :

 • зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
 • зменшити обсяги несанкціонованого захоронення побутових відходів.

 Сільський голова                                                    С.М. Пономаренко

42630, Сумська область, Тростянецький район, с. Білка, вул. Леніна, 11, тел.: (05458) 5-72-25, факс: (05458) 5-72-49, e-mail: bilka_silrada.trostyanec@ukr.net, bilkivska.silrada@gmail.com