ГОЛОВНЕ МЕНЮ:
Календар подiй:
Січень
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Рішення 38 сесії 7 скликання "Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білківської сільської ради на 2020 рік"

http://uploads/file/files4561466.docx

 

 

Україна

Білківська сільська рада

Тростянецького району, Сумської області

38 (позачергова) сесія 7 скликання

 

Рішення

 

Від 27.06.2019 року

с. Білка

Про встановлення місцевих

податків та зборі на території

Білківської сільської ради па 2020 рік

 

         Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2  пункту  266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового Кодексу України , керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білківська сільська рада,

 

 вирішила:

1. Встановити на 2020 рік на території  Білківської сільської  ради такі податки на збори:

1.1. Податок на майна в частині:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. Транспортний податок;

1.1.3.Податок на землю.

1.2. Єдиний податок.

2. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування платою за землю (Додаток 1).

2.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).

2.3. Положення про транспортний податок (Додаток 3).

2.4. Положення про єдиний податок (Додаток 4).

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Білківської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську планово-бюджетну, з питань АПК, будівництва, транспорту та зв’язку комісію.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

 

 

Сільський голова                                                     С.М. Пономаренко

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

до рішення 38 (позачергова) сесії 7 скликання

                                                                  від 27.06.2019р.

 

 

Положення про справляння плати за землю на території Білківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1.Дане Положення про порядок справляння плати за землю на території Білківської сільської ради (далі-Положення) розроблено відповідно до статей 7,10,12,14,265,269-288 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами), пункту 24 частини 1 статті 26 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. Платники податку

2.1.Платники податку, визначені п.269.1 ст.269 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового  Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ІІІ. Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1.Об’єкти оподаткування, визначено ст.270 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ІV.База оподаткування земельним податком

4.1. Базу оподаткування земельним податком, визначено ст. 271 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

V. Ставки земельного податку

5.1. Ставка земельного  податку за земельні ділянки, норматвно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється відповідно ст.274 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку, яких не проведено, встановлюється відповідно ст. 277 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

5.3. Розміри земельного податку на території Білківської сільської ради, встановлюються згідно данного Положення.

 VІ.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

6.1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до ст.281 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

6.2.Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, що мають у власності земельні частки (паї) (сіножаті, пасовища), які не використовуються і не здаються в оренду сільськогосподарським підприємствам.

VІІ.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1.Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені ст. 282 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

7.2. Від сплати земельного податку звільняються:

7.2.1.Органи державної влади, місцевого самоврядування.

7.2.2. Комунальні підприємства утворені Білківською сільською радою.

VІІІ. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

9.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені ст.283  Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

Х. Особливості оподаткування платою за землю

10.1.Особливості оподаткування платою за землю, визначено ст.284 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІ. Податковий період для плати за землю

11.1.Податковий період для плати за землю, визначено ст.285 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІІ. Порядок обчислення плати за землю

12.1.Порядок обчислення плати заземлю, визначено ст. 286 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІІІ.Строки сплати плати за землю

13.1.Строки сплати плати за землю, визначено ст.287 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІV.Орендна плата

14.1.Адміністрування орендної плати, визначено ст. 288 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

14.2.Розміри орендної плати на території Білківської сільської ради встановлено данного Положення.

ХV.Відповідальність

15.1.Платники плати за землю несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум плати за землю, а також за своєчасність подання податкових декларацій відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХVІ.Контроль

16.1.Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється контролюючими органами, що визначені ст.41 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території Білківської сільської ради, Тростянецького району, Сумської області

№ пп

Категорії земель

Розмір відсотків

Землі сільськогосподарського призначення

 1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.1.

Землі запасу та резервного фонду

5%

1.2.

Землі не витребуваних земельних часток (паїв), не успадкованих земельних ділянок та проектних елементів

5%

1.3.

Землі під господарськими спорудами, дворами

4%

 1. Для ведення особистого селянського господарства

2.1.

Для ведення садівництва

3%

2.2.

Для ведення городництва

3%

2.3.

Для сінокосіння і випасання худоби

3%

2.4.

Для ведення фермерського господарства

3%

Землі несільськогосподарського призначення

 1. Землі промисловості та іншого призначення

1.1.

Землі промисловості

10%

1.2.

По виробництву і розподіленню електроенергії

10%

1.3.

По виробництву будівельних матеріалів

12%

1.4.

Земельні ділянки, що відведені для установ і організацій побутового обслуговування (взуттєві -, швейні -, радіомайстерні, бюро ритуальних послуг та ін.)

12%

1.5.

Земельні ділянки виділені для приватних лікувальних установ, медичних закладів, закладів освіти, культури, закладів відпочинку та розваг населення

10%

1.6.

Комерційне використання

4%

 1. Землі водогосподарського призначення

2.1.

Товарне вирощування риби (землі водного фонду)

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території Білківської сільської ради

№ пп

Категорії землекористувачів

Ставки земельного податку (% від нормативної грошової оцінки землі)

1.

Земельні ділянки під індивідуальним житловим будівництвом

0,1 

2.

Земельні ділянки  під сільськогосподарськими угіддями, надані в користування фізичним особам

0,3

3.

Земельні ділянки  під сільськогосподарськими угіддями, надані в користування юридичним особам

1

4.

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів  господарювання (крім державної та комунальної форма власності).

1,25

5.

Земельні ділянки, на які сільською радою надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо передачі в оренду – на час її виготовлення

3

6.

Інші землі

1,25

7.

Земельні частки паї (рілля, сінокоси, пасовища) розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, передані в оренду юридичним особам

1,4

8.

Земельні частки паї (рілля, сінокоси, пасовища) розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких проведено, передані в оренду юридичним особам

1,4

 

 

 

Додаток 2

до рішення 38 (позачергова) сесії 7 скликання

                                                                  від 27.06.2019р.

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

І. Загальні положення

1.1. Податок встановлюється на підставі ст. 10 Розділу І та ст. 266 Розділу ХІІ Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІІ. Визначення понять

2.1.Об’єкти житлової нерухомості, визначені пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

2.2. Об’єкти нежитлової нерухомості, визначені пп.14.1.1291 п.14.1. ст.14 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІІІ. Платники податку

3.1. Платники податку, визначені п.266.1 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІV. Об’єкт оподаткування

4.1.Об’єкти оподаткування визначені п.п.266.2.1 п.266.2.  ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

4.2. Перелік об’єктів що не підпадають під оподаткування, визначені п.п.266.2.2. п.266.2 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

V.База оподаткування податком

5.1.База оподаткування, визначена п.266.3 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

VІ.Пільги зі сплати податку

6.1.Пільги зі сплати податку визначаються п.п.266.4.1 п.266.4. ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

6.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості:

         - малозабезпечені сім’ї, визначені такими у відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», у власності яких є об’єктоб’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки;

         - учасники антитерористичної операції та члени їх сімей (дружина/чоловік), неповнолітні діти (до 18 років) та батько/мати у разі спільного проживання), у власності яких є об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки.

6.3. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової таабо нежитлової нерухомості комунальні підприємства Білківської сільської ради.

6.4.Пільга з податку, що сплачується з об’єктів нежитлової нерухомості, у розмірі 100% встановлюється на:

         - гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, що не використовуються для підприємницької діяльності;

         - господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові)приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

6.5. Пільга з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надається на:

         - об’єкти оподаткування, якщо площа такоготаких об’єктаобєктів перевищую п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         - об’єкт оподаткування,що використовується їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються  підприємницькій діяльності).

6.6. Білківська сільська рада до 1 березня поточного року  подає до відповідного контролюючого органу відомості стосовно наданих пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

VII. Ставки податку

7.1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 0,25%розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)року за 1 квадратний метр бази оподаткування.

7.2. Встановити ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типу майна, яке є об’єктом оподаткування, а саме:

 

№ пп

 

Тип майна нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, % розміру мінімальної заробітної плати , встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування

1.

Будівлі готельні-готелі, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку.

      1%

2.

 

Будівлі офісні-будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей.

 

      0,5 %

 

3.

Будівлі-торгівельні-торгові центри,універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

       1%

4.

Їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування.

       0,5%

5.

Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, що  використовуються для підприємницької діяльності

  1%

6.

Будівлі промислові та склади

0,5%

7.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

   1%

8.

Інші будівлі

  1%

 

VIII. Податковий період

8.1. Позовий податковий (звітний) період, визначається  п.266.6 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІХ. Порядок обчислення суми податку

9.1. Порядок обчислення суми податку, визначений п.266.7 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

Х. Порядок обчислення суми податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

10.1. Порядок обчислення суми податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком, визначений п.266.8 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ХІ. Порядок обчислення податку

11.1 Порядок сплати податку, визначений п.266.9 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ХІІ. Строк сплати податку

12.1.Строки сплати податку, визначені п.266.10 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ХІІІ. Контроль

13.1.Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами, що визначені ст.41 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ХІV. Відповідальність

14.1.Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

 

 

                                                                                  Додаток 3

до рішення 38 (позачергова) сесії 7 скликання

                                                                  від 27.06.2019р.

 

 

Положення про транспортний податок

 1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового Кодексу України є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становит понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі. На своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 1. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового Кодексу України.

4.Ставки податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування  відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового Кодексу України.

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення та сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такийоб’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січняцього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

         7.Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

       8.Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення 38 (позачергова) сесії 7 скликання

                                                                  від 27.06.2019р.

 

                                                                                                         

Положення

про єдиний податок

1.Платники податку є юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка може самоітійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим Кодексом України та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному Податковим Кодексом України.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються сільською радою, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І група – фізичні особи – підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

ІІ група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, займаються діяльністю у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищую 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

ІІІ група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

ІV група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 1. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп, особи які вказані в п.291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.
 2. Під побутовим послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, вказані в п.291.7 статті 291 Податкового Кодексу України.
 3.  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої-третьої групи вказані в статті 292 Податкового Кодексу України.
 4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої,другої та третьої груп є календарний рік.
 5. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 Податкового Кодексу України, застосовуються з урахуванням особливостей, вказаних п. 293.8 статті 293 Податкового Кодексу України.
 6. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок єдиного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9 статті 293 Податкового Кодексу.
 7. Податковий (звітний) період вказаний у статті 294 Податкового Кодексу України.
 8. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 Податкового Кодексу України.
 9. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного м’ясця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 10. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податного (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року далі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2)для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

 

 

42630, Сумська область, Тростянецький район, с. Білка, вул. Леніна, 11, тел.: (05458) 5-72-25, факс: (05458) 5-72-49, e-mail: bilka_silrada.trostyanec@ukr.net, bilkivska.silrada@gmail.com