ГОЛОВНЕ МЕНЮ:
Календар подiй:
Січень
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Рішення 34 сесії 7 скликання від 21.12.2018р. "Про сільський бюджет на 2019рік"

http://uploads/file/files8537379.doc

 

Білківська сільська рада

34     сесія  7 скликання

 

 Рішення

«Про сільський бюджет» на 2019 рік

 

«  21  »  грудня     2018 року   

                                                         

 

Розглянувши поданий Білківською сільською радою  проект сільського бюджету на 2019 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 7058545,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 6994545,00  гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 64000,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 7058545,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 6994545,00  гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 64000,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського  бюджету у розмірі 1000,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатку 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5,5/1 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію обласних програм у сумі 100000,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення;

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України, (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право Білківській сільській раді у 2019 році за погодженням з постійною комісією сільської ради: планово-бюджетною та з питань АПК,будівництва,транспорту і зв»язку.

вносити зміни до дохідної та видаткової частин обласного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів;

здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів.

Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7). Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

8). Додатки 1,3,5,5/1,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9).Білківській сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

10). Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради : планово-бюджетною та з питань АПК,будівництва,транспорту і зв»язку відповідно  до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

 

Сільський голова                                            С.М.Пономаренко

 

 

      Додаток 1    
      до рішення 34  сесії 7 скликання  
      сільської ради    
      "Про Білківський  бюджет на 2019 рік"
      від 21.12.2018р.    
Доходи  на 2019 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   5487442,00 5487442,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 54615,00 54615,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 54615,00 54615,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 54615,00 54615,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   98400,00 98400,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 98400,00 98400,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 5334427,00 5334427,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3822332,00 3822332,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 1825,00 1825,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 65200,00 65200,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   185000,00 185000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   2474777,00 2474777,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   660865,00 660865,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   434665,00 434665,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1512095,00 1512095,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  465760,00 465760,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1046335,00 1046335,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   74530,00 12530,00 62000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1090,00 994,00    
21080000 Інші надходження 1090,00 994,00    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2176,00 994,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  11536,00 11536,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2596,00 2596,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2596,00 2596,00    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   8415,00 8415,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  8415,00 8415,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   525,00 525,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   150,00 150,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 375,00 375,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   64000,00 0,00 64000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  64000,00 0,00 64000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  64000,00 0,00 64000,00 0,00
РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ 5561972,00 5499972,00 64000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   1494573,00 1494573,00    
41000000 Від органів державного управління   1494573,00 1494573,00    
41030000 Субвенції   1494573,00 1494573,00    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1494573,00 1494573,00    
РАЗОМ ДОХОДІВ   7058545,00 6994545,00 64000,00 0,00
  Сільський голова   С.М.Пономаренко  
         

 

 

 

                            до рішення 34 сесії
                            7 скликання  
                            "Про сільський бюджет
                             на 2019 рік"  
                            від 21.12.2018року
                               
Розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання  з них:  видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них:  видатки розвитку
 оплата праці комунальні послуги та енергоносії  оплата праці комунальні послуги та енергоносії
                               
                               
0110000     Білківська сільська рада 6 994 545,00 6 994 545,00 2 578 110,00 510 885,00 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 32 000,00 0,00 7 058 545,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 984 201,00 1 984 201,00 1 301 173,00 181 770,00   0,00           1 984 201,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1 546 515,00 1 546 515,00 918 836,00 106 000,00   32 000,00   32 000,00       1 578 515,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000,00 100 000,00       0,00           100 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 213 902,00 213 902,00 130 651,00     0,00           213 902,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів 450 646,00 450 646,00 227 450,00 83 115,00   0,00           450 646,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 150 000,00 150 000,00       0,00           150 000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 42 000,00 42 000,00       0,00           42 000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00         32 000,00   32 000,00   32 000,00   32 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 840 000,00 840 000,00   140 000,00   0,00           840 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 600 000,00 600 000,00       0,00           600 000,00
0117441 7441 0456 Утримання та розвиток мостів/ шліхопроводів 500 000,00 500 000,00       0,00           500 000,00
0119710 9710 0180 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування 32 206,00 32 206,00       0,00           32 206,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 535 075,00 535 075,00       0,00           535 075,00
      ВСЬОГО ВИДАТКІВ 6 994 545,00 6 994 545,00 2 578 110,00 510 885,00 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 32 000,00 0,00 7 058 545,00
                               
                               
Сільський голова             Пономаренко С.М.    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
                Додаток № 7
до рішення  34 сесії 7 скликання
"Про  Білківський сільський бюджет  на 2019 рік"                  від 21.12.2018 р.
         
Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських програм у 2019 році              
                Спеціальний фонд          
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів сільського бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування сільської програми Дата,назва та номер документа, яким затверджено сільську програму Усього Загальний фонд усього у тому числі бюджет                     розвитку          
110000     Білківська сільська рада                      
0113242 3242 0111 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   "Програма соціального захисту населення зареєстрованого на території Білківської сільської ради на 2017 -2020 роки"       Рішення 34 сесії 7 скликання від 21.12.2018року                  
0113242 3242 0111 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    " Рости здоровий малюк на 2019-2020роки"       Рішення 34 сесії 7 скликання від 21.12.2018року                  
      Всього                       
                             
                             
Сільський голова           С.М.Пономаренко            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

 

          Додаток № 5/1
до рішення 34  сесії 7 скликання
"Про Білківський бюджет  на 2019 рік"                                    від 21.12.2018р.
         
Міжбюджетні трансферти  на 2019 рік  
      Трансферти з  інших бюджетів          
      субвенції          
      загальний фонд на:          
Код  Найменування  бюджету-одержувача міжбюджетного трансферту    на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування КФК 0119710 Інші субвенції з місцевого бюджету КФК 0119770    
Усього  
  РЦСССДМ Управління соцзахисту Терцентр Амбулаторія    
  Районний бюджет Тростянецького бюджету 32206,00 115075,00 70000,00     217281,00  
                 
                 
  Всього 32206,00 115075,00 70000,00 0,00 0,00 217281,00  
                 
                 
  Сільський голова     С.М.Пономаренко      
                 
                 

 

42630, Сумська область, Тростянецький район, с. Білка, вул. Леніна, 11, тел.: (05458) 5-72-25, факс: (05458) 5-72-49, e-mail: bilka_silrada.trostyanec@ukr.net, bilkivska.silrada@gmail.com