ГОЛОВНЕ МЕНЮ:
Календар подiй:
Квітень
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Рішення 26 сесії 7 скликання від 27.04.2018р. "Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білківської сільської ради на 2019 рік"

http://uploads/file/files3967428.docx

 

 

 

 

Україна

Білківська сільська рада

Тростянецького району, Сумської області

26  сесія 7 скликання

 

Рішення

 

Від 27.04.2018 року

с. Білка

Про встановлення місцевих

податків та зборі на території

Білківської сільської ради па 2019 рік

 

         Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2  пункту  266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового Кодексу України , керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білківська сільська рада,

 

 вирішила:

1. Встановити на 2019 рік на території  Білківської сільської  ради такі податки на збори:

1.1. Податок на майна в частині:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. Транспортний податок;

1.1.3.Податок на землю.

1.2. Єдиний податок.

2. Затвердити:

2.1. Положення про оподаткування платою за землю (Додаток 1).

2.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 2).

2.3. Положення про транспортний податок (Додаток 3).

2.4. Положення про єдиний податок (Додаток 4).

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Білківської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську планово-бюджетну, з питань АПК, будівництва, транспорту та зв’язку комісію.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 

 

Сільський голова                                                        С.М. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

до рішення 26 сесії 7 скликання

                                                                  від 26.04.2018р.

 

 

Положення про справляння плати за землю на території Білківської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1.Дане Положення про порядок справляння плати за землю на території Білківської сільської ради (далі-Положення) розроблено відповідно до статей 7,10,12,14,265,269-288 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами), пункту 24 частини 1 статті 26 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. Платники податку

2.1.Платники податку, визначені п.269.1 ст.269 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового  Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ІІІ. Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1.Об’єкти оподаткування, визначено ст.270 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ІV.База оподаткування земельним податком

4.1. Базу оподаткування земельним податком, визначено ст. 271 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

V. Ставки земельного податку

5.1. Ставка земельного  податку за земельні ділянки, норматвно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється відповідно ст.274 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку, яких не проведено, встановлюється відповідно ст. 277 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

5.3. Розміри земельного податку на території Білківської сільської ради, встановлюються згідно данного Положення.

 VІ.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

6.1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до ст.281 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

6.2.Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, що мають у власності земельні частки (паї) (сіножаті, пасовища), які не використовуються і не здаються в оренду сільськогосподарським підприємствам.

VІІ.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1.Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені ст. 282 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

7.2. Від сплати земельного податку звільняються:

7.2.1.Органи державної влади, місцевого самоврядування.

7.2.2. Комунальні підприємства утворені Білківською сільською радою.

VІІІ. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

9.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені ст.283  Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

Х. Особливості оподаткування платою за землю

10.1.Особливості оподаткування платою за землю, визначено ст.284 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІ. Податковий період для плати за землю

11.1.Податковий період для плати за землю, визначено ст.285 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІІ. Порядок обчислення плати за землю

12.1.Порядок обчислення плати заземлю, визначено ст. 286 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІІІ.Строки сплати плати за землю

13.1.Строки сплати плати за землю, визначено ст.287 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХІV.Орендна плата

14.1.Адміністрування орендної плати, визначено ст. 288 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

14.2.Розміри орендної плати на території Білківської сільської ради встановлено данного Положення.

ХV.Відповідальність

15.1.Платники плати за землю несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум плати за землю, а також за своєчасність подання податкових декларацій відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

ХVІ.Контроль

16.1.Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється контролюючими органами, що визначені ст.41 Податкового Кодексу України від 02.12.2010року №2755-VI (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території Білківської сільської ради, Тростянецького району, Сумської області

№ пп

Категорії земель

Розмір відсотків

Землі сільськогосподарського призначення

1.     Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.1.

Землі запасу та резервного фонду

5%

1.2.

Землі не витребуваних земельних часток (паїв), не успадкованих земельних ділянок та проектних елементів

5%

1.3.

Землі під господарськими спорудами, дворами

4%

2.     Для ведення особистого селянського господарства

2.1.

Для ведення садівництва

3%

2.2.

Для ведення городництва

3%

2.3.

Для сінокосіння і випасання худоби

3%

2.4.

Для ведення фермерського господарства

3%

Землі несільськогосподарського призначення

1.     Землі промисловості та іншого призначення

1.1.

Землі промисловості

10%

1.2.

По виробництву і розподіленню електроенергії

10%

1.3.

По виробництву будівельних матеріалів

12%

1.4.

Земельні ділянки, що відведені для установ і організацій побутового обслуговування (взуттєві -, швейні -, радіомайстерні, бюро ритуальних послуг та ін.)

12%

1.5.

Земельні ділянки виділені для приватних лікувальних установ, медичних закладів, закладів освіти, культури, закладів відпочинку та розваг населення

10%

1.6.

Комерційне використання

4%

2.     Землі водогосподарського призначення

2.1.

Товарне вирощування риби (землі водного фонду)

10%

 

 

 

 

 

 

 

Ставки за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території Білківської сільської ради

№ пп

Категорії землекористувачів

Ставки земельного податку (% від нормативної грошової оцінки землі)

1.

Земельні ділянки під індивідуальним житловим будівництвом

0,1 

2.

Земельні ділянки  під сільськогосподарськими угіддями, надані в користування фізичним особам

0,3

3.

Земельні ділянки  під сільськогосподарськими угіддями, надані в користування юридичним особам

1

4.

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів  господарювання (крім державної та комунальної форма власності).

1,25

5.

Земельні ділянки, на які сільською радою надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо передачі в оренду – на час її виготовлення

3

6.

Інші землі

1,25

7.

Земельні частки паї (рілля, сінокоси, пасовища) розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, передані в оренду юридичним особам

1,4

8.

Земельні частки паї (рілля, сінокоси, пасовища) розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких проведено, передані в оренду юридичним особам

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення 26 сесії 7 скликання

                                                                  від 27.04.2018р.

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

І. Загальні положення

1.1. Податок встановлюється на підставі ст. 10 Розділу І та ст. 266 Розділу ХІІ Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІІ. Визначення понять

2.1.Об’єкти житлової нерухомості, визначені пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

2.2. Об’єкти нежитлової нерухомості, визначені пп.14.1.1291 п.14.1. ст.14 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІІІ. Платники податку

3.1. Платники податку, визначені п.266.1 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

ІV. Об’єкт оподаткування

4.1.Об’єкти оподаткування визначені п.п.266.2.1 п.266.2.  ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

4.2. Перелік об’єктів що не підпадають під оподаткування, визначені п.п.266.2.2. п.266.2 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

V.База оподаткування податком

5.1.База оподаткування, визначена п.266.3 ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

VІ.Пільги зі сплати податку

6.1.Пільги зі сплати податку визначаються п.п.266.4.1 п.266.4. ст.266 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (зі змінами).

6.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості:

         - малозабезпечені сім’ї, визначені такими у відповідності до Закону 

 

 

 

В І Д О М І С Т Ь

 з результатами голосування

26 сесія 7 скликання Білківської сільської ради Тростянецького району, Сумської області від 27.04.2018 року

Питання   порядку: Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білківської сільської ради на 2019 рік »

№ виборч.

округу

      П.І.П.

за

проти

Утримався

Не голосував

Підпис

1.

Провозін Валентина Володимирівна

За

 

 

 

 

2.

Саміло Григорій Володимирович

За

 

 

 

 

3.

Забуга Володимир

Васильович

За

 

 

 

 

4.

Маляренко Марина Володимирівна

Відсутній

 

 

 

 

5.

Колєснік

Зінаїда Олексіївна

За

 

 

 

 

6.

Кулібаба

Василь Васильович

Відсутній

 

 

 

 

7.

Кулібаба

Юлія Анатоліївна

За

 

 

 

 

8.

Коробейник

Володимир Олександрович

Відсутній

 

 

 

 

9.

Маленко

Валентина Дмитрівна

За

 

 

 

 

10.

Сосєдка

Наталія Миколаївна

За

 

 

 

 

11.

Шокун

Віта Іванівна

Відсутній

 

 

 

 

12.

Кузьменко

Іван Михайлович

За

 

 

 

 

13.

Куц

Яна Олександрівна

Відсутня

 

 

 

 

14.

Колєснік Олександр Анатолійович

Відсутній

 

 

 

 

15.

Пономаренко

Сергій Миколайович

За

 

 

 

 

 

Всього :

9

 

 

 

 

 

  Лічильна комісія :                      _______Провозін В.В.

                                                        _______Забуга В.В.

                                                        _______Сосєдка Н.М.

 

42630, Сумська область, Тростянецький район, с. Білка, вул. Леніна, 11, тел.: (05458) 5-72-25, факс: (05458) 5-72-49, e-mail: bilka_silrada.trostyanec@ukr.net, bilkivska.silrada@gmail.com