ГОЛОВНЕ МЕНЮ:
Календар подiй:
Червень
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Додаток №1 до рішення 14 сесії 7 скликання "Про затвердження заіту за 2016 рік"

              Додаток 1      
              до рішення 14 сесії 7 скликання
              сільської ради    
              "Про Білківський  бюджет на 2017 рік"
              від 10.02.2017р.    
Доходи  бюджету за  рік  2016 рік          
                    (грн)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету   Затверджено Фактично надійшло Процент виконання
Загальн Спец Разом Загальн Спец Разом Загальн Спец Разом
фонд фонд   фонд фонд   фонд фонд  
1 2                  
10000000 Податкові надходження   3056196 210 3056406 3548147,7 379 3548526,7 116,0969   116,10129
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 44218   44218 46982,41   46982,41 106,2518   106,25178
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 44218   44218 46982,41   46982,41 106,2518   106,25178
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 44218   44218 46982,41   46982,41 106,2518   106,25178
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   74287   74287 82684   82684      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 74287   74287 82684   82684      
18000000 Місцеві податки 2937691   2937691 3418481,3   3418481,3 116,3663   116,36626
18010000 Податок на майно 1894238   1894238 2333450,8   2333450,8 123,1868   123,18678
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 879   879 879,1   879,1      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 146   146 146,1          
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 15057   15057 20979,37   20979,37      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   91517   91517 111066,5   111066,5 121,3616   121,3616
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1559056   1559056 1927244   1927244 123,6161   123,61609
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   27224   27224 29283,48   29283,48 107,5649   107,56494
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   200359   200359 243852,2   243852,2 121,7076   121,70763
18050000 Єдиний податок   1043453   1043453 1085030,5   1085030,5 103,9846   103,98461
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  209844   209844 248185,2   248185,2 118,2713   118,27129
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 833609   833609 836845,3   836845,3 100,3882   100,38823
19000000 Інші податки та збори  0 210 210   379 379 0   180,47619
19010000 Екологічний податок  0 210 210   379 379 0   180,47619
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосер   210 210   379 379      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини      0     0 0    
20000000 Неподаткові надходження   86616   86616 93570,04 90179,77 183749,81 108,0286   212,14303
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 73462   73462 73615,29   73615,29      
21080000 Інші надходження 73462   73462 73615,29   73615,29      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 73462   73462 73615,29   73615,29      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  7531   7531 14114,59   14114,59 187,4199   187,41986
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2893   2893 3309,24          
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2240   2240 2240          
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 653   653 1069,24          
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   3800   3800 9787,9   9787,9 257,5763   257,57632
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  3800   3800 9787,9   9787,9 257,5763   257,57632
22090000 Державне мито   838   838 1017,45   1017,45 121,4141   121,41408
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   393   393 450,5   450,5 114,631   114,63104
22090400 Державне мито, пов"язане з видачею та оформленням зак 445   445 566,95   566,95      
24000000 Інші неподаткові надходження 5623   5623 5840,16   5840,16      
24060000 Інші надходження 5623   5623 5840,16   5840,16      
24060300 Інші надходження 5623   5623 5840,16   5840,16      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0 40000 40000 0 90179,77 90179,77   225,4494 225,44943
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством    40000 40000 0 66412,38 66412,38   166,031 166,03095
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю    40000 40000 0 59145,73 59145,73   147,8643 147,86433
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ           7266,65        
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ           23767,39        
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки          17026        
252020000 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів         6741,39        
40000000 Офіційні трансферти 947706   947706 947706   947706 100   100
41000000 Від органів державного управління 947706   947706 947706   947706 100   100
410300000 Субвенції 947706   947706 947706   947706 100   100
41035000 Інші субвенції 947706   947706 947706   947706 100   100
РАЗОМ ДОХОДІВ   4090518 40210 4130728 4589423,7 90558,77 4679982,5 112,1966 225,2145 113,2968
  Сільський голова         С.М.Пономаренко      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

42630, Сумська область, Тростянецький район, с. Білка, вул. Леніна, 11, тел.: (05458) 5-72-25, факс: (05458) 5-72-49, e-mail: bilka_silrada.trostyanec@ukr.net, bilkivska.silrada@gmail.com